DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
YAVUZ GEZER
YAVUZ GEZER
Giriş Tarihi : 26-01-2023 14:26

KİMSİN? YA SEN KİMSİN?

“Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur” ATATÜRK

Tarih denen büyük öğretmenin derslerine girmeyip kaçan biz öğrenciler; başkalarının yazdıklarıyla tarihimizi yarım yamalak öğrendik ve bunların doğruluğunda ısrarcı olduk.

Milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY Beyefendinin dediği gibi, “Geçmişten ders alınsaydı, tarih tekerrür eder miydi?”

KİMSİN?

YA SEN KİMSİN?

“Sen beni tani misin?”

“Hee tanim”

“Sen çemçük eyşonun oğlu Aboş değil misin?”

“Yoğ yannuşun var”

“Eee o zaman niye sorisin?”

Soruyoruz, sormalıyız da…

Birkaç yüz lira verip on numaralı formayı sırtına geçirdiğinde;

Arda mısın?

Alex misin?

Messi misin?

Ücretiyle bindiğin ulaşım aracındaki kaba davranışınla;

Şoförün işvereni misin?

Bindiğin aracın sahibi misin?

Devlet dairesine gittiğinde işten kaynaklı zaruri gecikmeler yaşandığında veya kanuni prosedür gereği süreç uzadığında “Benim verdiğim vergilerle maaşın ödeniyor” hadsizliğinin isim babası mısın?

“Maaş alıyorlar ölmek için” deyip, sonra şehit cenazelerinde hamasi nutuklar atma yüzsüzlüğünü gösterenler;

Köz senin yüreğine mi düştü?

Şehidin üzerinde emeğin mi var?

Anası mısın?

Babası mısın?

Bacısı, gardaşı mısın?

Eşi, oğlu, kızı, kısacası ailesi misin?

Amcası, halası, teyzesi, dayısı mısın?

SEN KİMSİN?

Allah’ın ilk emri “OKU” olan dinimiz İSLAM’ı beş, imanı altı şart esasına bağlayıp, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in sure ve ayetlerini göz ardı ederek dini söylemler üzerinden bizleri ötekileştiren, ayrıştıran ve bunlardan ikbal sağlamayı umanlardan mısın?

“Gölhan siz ilahiyatçılar kafırsınız” ithamı üzerine müftülük ve din görevlerinde bulunan Gülhan Bey sesini çıkartmaz, bulundukları yer cenaze evidir… Taziye ziyareti bitimine yakın Gülhan Bey “Bahattin Ağa saat kaç?” diye sorar. Bunun üzerine Bahattin Ağa saatli kolunu dirsekten kırarak göz hizasına kadar kaldırır, ceket kolunu hafif sıyırır ve “Mıgo, faraza, hema hema, aşağısına yukarısına, seet ona üç geçiyorsın” deyince, “Ağa beni ve çalıştığım kurum çalışanlarını bir celsede tekfir ediyor, fakat saati yedi celsede ancak söyleyebiliyorsun.”

Olay ANAP döneminde bölgemizde yaşanmış ayniyle vakidir. Gülhan Bey Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli vatansever, müteddeyin bir arkadaşımız… O dönem uygulamaya yeni koyulan vergi iadelerinin alımının helal olup olmadığıyla ilgili bir tartışma üzerine gerçekleşir bu konuşma. Ağanın laik Türkiye Cumhuriyeti’nin dar-ül harp olduğu ve tüm usulsüzlüklerin günah sayılmayacağı söylemi üzerine Gülhan Bey; “Bu konu beni aşar, aynı anlayışı paylaştığınız hocalarınızla istişare edin” diyerek konuyu noktalar.

Bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin dar-ül harp olduğuna inananlardan mısın?

Çakma unvanlarla hak etmedikleri atamalarla üniversitelerde dekan-rektör olanlar; eğitimli kişilere mesafeli “Akrabaların kurunup kullanmasını” dinin emri sayanlardan mısın?

Cesaretini cehaletinden alan, eksik bilgilerle ve tekrar tekrar aynı cümlelerle saldırıyı en iyi savunma olarak görenlerden misin?

Fahiş fiyatlarla yapılan hizmetler için “Yapi gardaş inkar mı edisiz” deyip, izah edilemeyen harcamalar için “Hazineyi altunla doldurdular” cevabına “Nasıl?” diye karşılık verdiğinizde, “İnanmisen hazineye get bağ” cevabını verenlerden misin?

“Başka adam mı var?” dediğinde, “Sen varsın ya adam değil misin?” demekten imtina edenlerden misin?

İhtiyaç sahiplerine yemek dağıtan kurum ve kuruluşların bu faaliyeti engellenirken, seçimin yaklaştığı süreçte iletişim merkezi açarak oy devşirme gayreti içerisinde olanları görmezden gelenlerden misin?

Mevcut nüfusun gerekli ve yeterli ihtiyaçlarını plansızlık nedeniyle karşılayamayanlar, seçim öncesi sadece iller bankası ve tüm kamu kurumlarından pay alabilmek için; şehirlerin nüfusunu doğal akışı içerisinde bırakıp, ikamet taşıma oyunlarıyla değer katmaları ve gerçeklere aykırı beyan verilmesi istenerek, bazı şehirlerin nüfuslarının şişirildiğini görüp buna sırtını dönenlerden misin?

Büronda, evinde, işyerinde ve araçlarına yaptırdığın çıkartmalarla kutsiyet atfettiğin Osmanlı Arması’nın;

1- Tuğranın etrafındaki güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir.

2- Abdülhamit’in tuğrası.

3- Sorguçlu Serhuç; Osmangazi’yi ve tahtı simgeler.

4- Yeşil hilafet sancağı.

5- Süngülü tüfek; Nizam-ı Cedid ile birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı olmuştur.

6- Çift taraflı teber (balta).

7- Toplu tabanca.

8- Terazi; şeşper ve asaya asılıdır, adaleti temsil eder.

9- (Üstte) Kuran-ı Kerim (altta) kanunnameler.

10- Nişan-ı Al-i İmtiyaz; devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamlar, idareci ve askerlere verilen nişan. 

11- Nişan-ı Osmani; Sultan Abdülaziz Han tarafından 1862’de ihdas edilmiş olup, devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilen nişan.

12- Asa ve Şeşper.

13- Çapa; Osmanlı denizciliğini temsil eder.

14- Bereket boynuzu.

15- Nişan-ı İftihar.

16- Yay.

17- Mecidi Nişanı.

18- Borazan; modern mızıka takımının kullandığı çalgı aletidir.

19- Şevkat Nişanı; 1878’de 2. Abdülhamit Han tarafından ihdas edilmiş olup, savaş zamanında ve büyük afetlerde devlete, millete hizmet eden kadınlara verilirdi.

20- Top gülleleri (bazı armalarda bulunmamaktadır).

21- Kılıç.

22- Top; topçu ocaklarını temsil eder.

23- El siperlikli tören kılıcı; bunları yalnız subaylar kullanırdı, klasik Türk kılıcı değildi.

24- Mızrak.

25- Çift taraflı teber (balta); orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılmıştır.

26- Tek taraflı teber (balta).

27- Bayrak.

28- Osmanlı Sancağı.

29- Mızrak; son dönem mızraklı süvari alaylarını temsil eder.

30- Kalkan; ortasında stilize edilmiş bir güneş motifi ve on iki yıldız, rivayete göre bu on iki yıldız burçları temsil eder ve güneş bu burçlar üzerinde hareket eder.

Bu sembollerin anlamını bilen ya da öğrenmek için araştırma ihtiyacı hissedenlerden misin?

Bu sembolleri taşıyan Osmanlı Arması 19. yy’da Fransızlarla iyi ilişkileri bulunan ve Osmanlı Rusya arasındaki Kırım Savaşı sonrası Sultan Abdülmecid’e verilen Fransız Legion d’honneur nişanına karşılık Osmanlı Devleti’yle yakın ilişkiler kurmaya çalışan İngiltere kraliçesi Victoria Diz Bağı Nişanını Osmanlı sultanına sunar. 1346’da Kral 3. Edward tarafından ortaya çıkarılan Diz Bağı Nişanı’nın geleneğinde şöyle bir uygulama vardır. Nişanı alan kişi ya da hükümdarların armaları Windsor Sarayı’nda bulunan Saint George kilisesinin duvarına asılmaktadır. Ancak Osmanlı padişahının arması bulunmamaktadır. Bunun üzerine Kraliçe Victoria, Charles YOUNG ismindeki arma uzmanını imparatorluğa arma tasarlamak üzere görevlendirir. İstanbul’a gelerek araştırmalarda bulunan Charles YOUNG’a Etyen PİZANİ isminde bir tercüman yardımcı olur. İngiliz tasarımcı, padişahlık alameti olan Saltanat Kavuğunu, Sorgucu, Ay-Yıldızlı Sancağı ve Tuğrayı ön plana çıkararak bir arma hazırlar. Bir yılda hazırlanarak İstanbul’a gönderilen arma çizimlerini Abdülmecid de beğenir. Bu şekilde oluşan Osmanlı Devleti arması İngiltere’nin Saint George kilisesindeki yerini alır. Osmanlı Nişanı’nın son hali; 17 Nisan 1882’de Sultan 2. Abdülhamit tarafından yürürlüğe konur. Bu sebeple Sultan 2. Abdülhamit’i İngiliz ajanı diye suçlama gafletinde bulunanlardan mısın? Osmanlı, armadan ibaret değildir. Alman’a Alman diyor, Rus’a Rus diyor, İngiliz’e İngiliz diyor, Fransız’a Fransız diyor, Japon’a Japon diyor, Arap’a Arap diyor ve kimi kaynaklara göre Nuh Peygamber’in oğullarından Yafes’in, Türk adlı oğlunun neslinden olan, Vani Mehmet Efendi’ye göre “Kehf suresinde” kıssası geçen Zulkarneyn’in Oğuz Kağan olduğu ve Kuran-ı Kerim’in Kehf suresi 85-92 ayetlerinde bahsedildiği şekliyle Türk ya da ilk kez Göktürk dönemine ait yazılı belgelerde geçtiği şekliyle Türk…

Aslolan Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşı olan onun sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimsedir Türk. Bu tanımları göz ardı edip, “Osmanlı torunuyum” diyerek “Türk’üm” diyenden rahatsız oluyorsan bil ki; Osmanlı Devleti’nin resmi adı Devlet-i Aliyye’dir. Anadolu’nun ve resmi adı Devlet-i Aliyye olan (resmiyet dışında “Osmanlı Devleti” şeklinde kullanılan imparatorluğun) hâkim olduğu topraklar da batıda 11. Asırdan bu yana Türkiye diye bilinir.

Bütün Osmanlı tebaasının din ve mezhepten bağımsız olarak eşit yurttaşlık haklarına sahip olmasını savunan siyasi görüşe “Osmanlıcılık” denir. Sultan Vahidettin’in kızı Sabiha Sultan “İmparatorluk ayrı bir devirdi, fakat o da Türk’ün idi. Bugünkü cumhuriyet de Türk’ün malıdır” demiştir.

90 yıllık reklam arası zihniyetine verilen bu cevabı sahiplenenlerden misin?

Fatih’in Rumeli’yi Türkleştirme politikasıyla Anadolu topraklarından Rumeli’ye gönderilen ailelerinin çocuklarının Osmanlı subayı olarak; yıkılmaya yüz tutmuş imparatorluktan bir devlet çıkarmalarında

150 yılda ancak 417 kitap basabilen; bunların çoğunun da gayrimüslim matbaalarda basılan kitaplar olduğu, erkek okuma oranının %7, kadın okuma oranının binde dört olduğu, çoğu Fransızca, Arapça ve Farsça kelimelerden türetilmiş bir alfabenin, Latin harfleri ile değiştirilmesinin kısacası Harf Devrimi’nin halkı bir gecede cahil bıraktığı düşüncesini savunanlardan mısın?

Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Pomak, Boşnak, Arap, Fellah, Roman Ermeni, Yahudi, Dindar, Deist, Ateist, Alevi, Sünni, Kadın, Erkek ve diğer ayrımcılığın olmadığı, her şey insanın; hür, bağımsız, eşit paylaşımdan hakkını aldığı hakça ve terazinin doğru tarttığı gelecek günlere adaletin tesis edildiği bu topraklarda her ferdin din, dil, ırk ayrımı gözetilmeden barış içerisinde kardeşçe, adil ve ehil kişilerin yönetimde olduğu hakça bir düzenin hüküm sürdüğü bir hayatı isteyenlerden misin?

SEN KİM SİNİZ?

İNSANCA ve İNSANLARLA…

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Galatasaray2560
 • 2Fenerbahçe2454
 • 3Beşiktaş2549
 • 4Adana Demirspor2545
 • 5Trabzonspor2544
 • 6Başakşehir FK2441
 • 7Kayserispor2538
 • 8Konyaspor2534
 • 9Fatih Karagümrük2431
 • 10Antalyaspor2528
 • 11Alanyaspor2528
 • 12Sivasspor2527
 • 13Kasımpaşa2526
 • 14Gaziantep FK2525
 • 15MKE Ankaragücü2425
 • 16İstanbulspor2424
 • 17Giresunspor2423
 • 18Hatayspor2423
 • 19Ümraniyespor2522
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
izmir russian girls aliağa bayan balçova bayan bayindir bayan bayraklı bayan bergama bayan beydağ bayan bornova bayan buca bayan çeşme bayan çiğli bayan dikili bayan foça bayan gaziemir bayan güzelbahçe bayan karabağlar bayan karşıyaka bayan kemalpaşa bayan kınık bayan kiraz bayan konak bayan menderes bayan menemen bayan narlıdere bayan ödemiş bayan seferihisar bayan selçuk bayan tire bayan torbalı bayan urla bayan alsancak bayan
Antalya +18 girls Kumluca bayan Konyaaltı bayan Manavgat bayan Muratpaşa bayan Kaş bayan Alanya russian girls Kemer bayan aksu bayan Döşemealtı bayan kepez bayan demre bayan elmalı bayan finike bayan gazipaşa bayan korkuteli bayan serik bayan vip