YEREL
Giriş Tarihi : 02-08-2023 10:20

YAZ OKULU VE LİSANSÜSTÜ ÖGRENCİ KONGRESİ 

YAZ OKULU VE LİSANSÜSTÜ ÖGRENCİ KONGRESİ 

Fırat Üniversitesinin koordinatörlüğünde Mersin Üniversitesinde Yaz Okulu ve Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlenecektir.

Fırat Üniversitesinin koordinatörlüğünde Yaz Okulu ve Lisansüstü Öğrenci Kongresi hazırlandı. 29-31 Ağustos tarihleri arasında Mersin üniversitesinde yapılacak olan yaz okulu ve lisansüstü kongresi iki koldan ilerleyecektir. Bir yandan Uygulamalı Matematik, Geometri ve Analiz alanlarındaki güncel konular uzmanları tarafından anlatılırken, diğer yandan lisansüstü öğrenciler bildirilerini sunabileceklerdir (hakem sürecinden geçtikten sonra). Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, öğretim üyeleri için Uygulamalı Matematik, Geometri ve Analiz alanında konular detayları ile anlatılacak, konuların uygulamaları verilecektir. Ayrıca matematik alanında proje eğitimi dahil toplam 21 saat ders anlatılacaktır. Etkinlik, hibrit (online ve yüz yüze) şekilde yapılacaktır.

21saat süreceğini aktaran etkinliğin;

Uygulamalı Matematik Koordinatörleri; Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan BULUT ve Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ercan ÇELİK, Azerbaycan Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yusif S. GASİMOV, Harran Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet BAŞKONUŞ,Mersin Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf GÜREFE; adi diferansiyel denklemlerin analitik ve nümerik çözümleri, sonlu elemanlar ve sonlu farklar yönteminin uygulamaları, diferansiyel denklemlerin çözümlerinin patlaması, lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri, yapay zeka ve kriptoloji uygulamaları, uygulamalı proje hazırlama ve yazma eğitimi, kesirsel beta türevli denklemlerin analitik çözümleri, matematiksel biyoloji ve uygulamaları, kesirli diferansiyel denklemler ve geometriye uygulamaları, multiplikatif analiz ve multiplikatifrunge kutta yöntemleri konularının,

Geometri Koordinatörleri; Ege Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram ŞAHİN, Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. M. Evren AYDIN, Bingöl Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. M. Akif AKYOL, Mersin Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Şemsi EKEN MERİÇ; Lightlike geometri, lie gruplar, multiplikatif türev ve multiplikatif diferansiyel geometri, kontaktmanifold çeşitleri, riccisoliton ve uygulamalı proje hazırlama ve yazma eğitimi konularının,

Analiz Koordinatörleri, Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mikail ET, Mersin Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKASLAN, Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Emrah YILMAZ ve Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim üyesi; küçük küme kavramı ve yakınsaklık ilişkisi, istatistiksel yakınsaklık ve uygulamaları, zaman sklasında oransal türev ve bazı uygulamaları, bulanık küme teorisi ve uygulamaları, dizi uzaylarının geometrik özellikleri ve uygulamalı proje hazırlama ve yazma eğitimi derslerinin işleneceğini aktardı.

Yaz okulu ve lisansüstü öğrenci kongresi koordinatörü Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan BULUT; genç bilim insanlarını 29-31 Ağustos tarihleri arasında Mersin üniversitesinde yapılacak olan bilimsel etkinliğe beklediklerini ifade etti.

https://www.cmescongress.org/yazokulubasvuru

 

 

 

 

mehmet karakılıçmehmet karakılıç