YEREL
Giriş Tarihi : 15-08-2022 19:58

Prof. Dr. Esen “Lisanssız Elektrik Üretimi” yönetmeliğini değerlendirdi

Prof. Dr. Esen “Lisanssız Elektrik Üretimi” yönetmeliğini değerlendirdi

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fak. Enerji Sistemleri Müh. Bölümü Yenilenebilir Enerji Sistemleri ABD Başkanı Prof. Dr. Hikmet Esen “Lisanssız Elektrik Üretimi” yönetmeliğini değerlendirdi.

Yeni Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği, 11 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fak. Enerji Sistemleri Müh. Bölümü Yenilenebilir Enerji Sistemleri ABD Başkanı Prof. Dr. Hikmet Esen yönetmelik değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Hikmet Esen bu yönetmeliğin hem olumlu hem de olumsuz yanlarının olduğunu söyleyerek: “Olumlu olarak alınan karar kapsamında Türkiye genelinde herhangi bir noktada lisanssız elektrik üretimi yatırımı ile üretilen enerjinin, yatırımcı şirketin tüketimi ile mahsuplaşılması imkânı getirilmesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) dışı yatırımın mümkün olması gibi birçok madde olumlu karşılanmaktadır. Türkiye içindeki herhangi bir noktada inşa ettiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı ile mahsuplaşılmaya gidilebilmesi çok olumlu bir gelişmedir. Bazı hükümlerin 12 Mayıs 2019 tarihi ve sonrasında çağrı mektubu alan tüm lisanssız yatırımları kapsaması ve üretim fazlası elektriğin hibe edilmesi konuları sektörde olumsuz karşılandı.  Olumsuz durumları kısaca özetlersek; EPDK’nın tam olarak kararı şu şekilde; 12/05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan Lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyacının üzerindeki elektrik enerjisi miktarının hesabında kullanacak tüketim miktarının, ilgili tüketim tesisinin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği, mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimi olarak esas alınmasına, ve eğer bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde tüketim olmamışsa tüketim miktarının mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanması istenmektedir.” Dedi.

İhtiyaç fazlası elektrik karşılığında bedel ödenmeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Hikmet Esen: “Burada yatırımcıyı üzen en önemli madde ise “Bu kurul kararı uyarınca hesaplanan tüketim miktarı esas alınarak belirlenen satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerjinin, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilmesine ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayarak bu kapsamda sisteme verilen enerjinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM)’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca bu kurul kararının kurulu gücü 50 kW ve altındaki mesken abone grubu ile ilişkilendirilen üretim tesislerine uygulanmamasına karar verilmiştir.” İfadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hikmet Esen yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü: “aslında bu kararın çıkacağı 1 gün öncesinden EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın açıklamalarıyla kendini belli ettirdi. EPDK Başkanı özellikle şu vurguyu yapmıştır. Gerçek tüketimi olmayıp sırf fazla para kazanayım diye gerçekte olan ama işlevi olmayan yapılar kurup bunun üzerinden GES yatırımı yapan firmaların gerçek tüketim sahibi olan firmaları mağdur ettiğini açıkladı. Lisanssız Elektrik Üretim Yatırımcısı’na bilgi verilmemesi, alınan görüşlerin değerlendirilmemesi ve bir gece yarısı düzenleme ile geriye dönük bir karar alınması çok yanlış çünkü bu karar 12/05/2019 tarihinden sonra GES yatırımı için onay almış, yapısını kurmuş ve tüm malzemesini almış veya alım sürecinde olan tüm yatırımcıları olumsuz etkileyecektir. Yatırımını yapmış ve bu yatırım için çok ciddi kredi ve faiz yükü altına girmiş yatırımcıları kötü günler beklemektedir. Tüketim fazlası elektriği bedelsiz vermek istemeyen GES yatırımcıları üretimlerini durdurmak zorunda kalabilirler. ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden biri olan GES’in kurulu gücü 2022 yılı Mayıs ayı itibari ile 8.336 MW kurulu gücüne sahip ve müthiş bir ivmelenme kazanmıştır. Bu yönetmelik ile ülkemizin bu kazanımlarına bariyer vurulacaktır. Son 3 yılda da aslında 3 bin 200 Mega Watt’lık GES santralleri devreye alınmıştır. üç sene öncenin yatırımının bugün alınan karar ile neticelendirilmesi çok yanlış bir karardır ve güvenin sarsılması ile yerli ve yabancı yatırımcılar da karar alma süreçlerinde ülkemiz yenilenebilir enerji sektörüne cazip bakmayacaktır. EPDK gelen baskılar üzerine aynı gün bir açıklama yapmak zorunda kalmıştır. Yaptığı açıklamada “Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinin ihtiyacın üzerinde satışı düzenleyen ve gerçek elektrik tüketicilerini koruyan bir düzenleme olduğu” bildirildi. EPDK tüketim fazlası enerjiyi kamuya ücretsiz vermek istemeyen yatırımcılara yönelik “Şalteri kapatan yatırımcılar ise hem kendi tüketimlerini karşılayamayacak hem de yerli ve milli bir kaynağımızın heba olmasına göz yummayı tercih etmiş olacaktır.” çok tehlikeli bu cümlenin yani bu inatlaşmanın yeni yatırımlara çok büyük sekte vuracağını görmemek mümkün değildir dedi,  ve ülkemizin GES ivmelenmesi düşecek ve ülkemiz güneş panelleri çöplüğüne dönüşecektir. Ülkemizde ekonomimizi etkileyen en önemli kalemin enerji giderleri olduğunu ve yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretimi desteği veren orta ve küçük işletmelerin bu yönetmelikten çok olumsuz etkileneceğini vurgulamak isterim.

Prof. Dr. Hikmet Esen açıklamasında son olarak sektörde yanlış giden durumlar varsa veya önceki yönetmelikleri kötüyü kullanan firmalar varsa bunların şahsi bazlı değerlendirilmesini, tabiri caizse oyunun ortasında oyunun kurallarını değiştirmenin çok yanlış olduğunu ve elektrik üretiminde %70 oranında dışa bağımlı olduğumuz bir durumda GES ile ilgili de çok iyi ivme yakaladığımız bir durumda sık sık yönetmelik değiştirmenin ve üstüne üstlük yönetmeliğin de orta-küçük yatırımcıları çok olumsuz etkilemesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu haliyle birçok firmanın iflas edeceğini görmek mümkündür dedi.

AdminAdmin