YEREL
Giriş Tarihi : 21-07-2023 14:34

Elazığ Baro Başkanlığı KDV ve ÖTV’nin iptali açıklaması yaptı

Elazığ Baro Başkanlığı KDV ve ÖTV’nin iptali açıklaması yaptı

Elazığ Baro Başkanlığı KDV ve ÖTV zamlarının iptali konusunda Türkiye Barolar Birliğinin talebini desteklediğini açıkladı.

Elazığ Barosundan konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere “KDV VE ÖTV” artışına ilişkin düzenlemenin iptali için Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından talepte bulunmuştur. 

Elazığ Barosu olarak, biz de yapılan KDV ve ÖTV artışlarının, özellikle dava masraf ve harçlarının yükseltilmesinin, Avukatların verdiği hizmetlerden de alınan KDV’nin %20’ye çıkartılmasının Anayasa’nın 73. maddesinde öngörülen adil denge ilkesinden uzak ve ölçülülük ilkesine aykırı şekilde, hak arama hürriyeti ile mülkiyet hakkının ihlaline neden olabileceği kanaatindeyiz.

Vergilendirme yetkisi yasama organına verilmiş; yürütme organına, yasal dayanağı olmaksızın idari işlemle vergi koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisi tanınmamıştır. KDV ve ÖTV miktarlarının arttırılması kararı vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik güçlükleri daha da büyütecektir.

Bu nedenlerle, işbu yasal dayanaktan yoksun ve Anayasaya aykırı, KDV ve ÖTV artışına ilişkin düzenlemelerin iptali için TBB’nin başvurusunu doğru ve isabetli buluyor, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi

mehmet karakılıçmehmet karakılıç